Pozvánka: Vznik a vývoj vesmíru, skrytá látka a temná energie, 15. ledna 2015

15. ledna 2015 navštíví RNDr. Michael Prouza, Ph.D. z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR Komunitní centrum Matky Terezy v Praze u metra Háje, kde bude od 19:00 hovořit na téma „Vznik a vývoj vesmíru, skrytá látka a temná energie.“ Krátký rozhovor s ním viz farní časopis Fchodoviny, strana 10-11.

Reklamy
Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Pozvánka: Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu, 13. ledna 2015

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje

PODVEČER MODLITEB ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍA NÁŠ VZTAH K NĚMU

Kázáním poslouží ThDr. Petr Jan Vinš z Biskupského ordinariátu Starokatolické církve v ČR
Klášter Emauzy (přízemí), Praha 2, Vyšehradská 49.
Úterý 13. ledna 2015 v 18:00, předpokládaný konec do 19:00

Plakátek zde.

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Čtvrtý služebník

Jednoho dne jeden velmi bohatý pán odjel na cesty a svěřil svůj majetek služebníkům. Za pár let se vrátil a služebníky zavolal. Přišel první a řekl: „Pane, svěřil jsi mi pět hřiven, hle, dalších pět jsem vyzískal.“ A pán ho pochválil. Přišel druhý a řekl: „Pane, svěřil jsi mi dvě hřivny, hle, další dvě jsem vyzískal.“ A pán i jeho pochválil. Přišel třetí a řekl: „Pane, svěřil jsi mi jednu hřivnu. Bál jsem se Tě a nechtěl o ní přijít, tak jsem ji zakopal. Tady máš, co Ti patří.“ A pán ho vyrazil.

To je ta známá část příběhu. Jenže pak přišel čtvrtý služebník a řekl: „Pane, svěřil jsi mi dva miliony hřiven. Věděl jsem, že svůj majetek rozmnožuješ, vždyť jsem Ti s tím sám pomáhal. A tak jsem věděl, že budeš chtít, abych ty hřivny nezakopal, ale získával další.

Bylo zrovna po válce a v celé zemi se stavěly domy, silnice, železnice. Obnovovala se spousta věcí, byla obrovská poptávka po uhlí, železe, oceli, cementu, štěrku a dalších materiálech. Šel jsem a koupil 51% akcií našich největších oceláren. Dali jsme pár miliard do obnovení válkou zničené výroby, nakoupili nejnovější a nejhospodárnější technologie, sehnali lidi, kteří tam chtěli dělat a měli k té práci vztah. A když jsme tu fabriku postavili na nohy, tak přišli komunisti a znárodnili ji.

Na západě se právě raketově rozvíjela elektronika. Vznikaly první počítače, byl to úžasně perspektivní obor. Koupili jsme továrnu na elektronky a chvíli vydělávali. Jenže pak vynalezli tranzistory a integrované obvody a než jsme zvládli technologii jejich výroby, tak nás převálcovaly jiné firmy.

Pak začala éra proudových letadel. Bylo to úžasné, svět se najednou zmenšil, lidé začali strašně cestovat. Palivo bylo levné, letadla pohodlná, poptávka obrovská. Investovali jsme několik miliard do vývoje nadzvukového dopravního letadla. V tu chvíli to vypadalo, že po něm bude obrovská poptávka. Jenže přišla první a druhá ropná krize a najednou jsme měli v ruce letadlo pro úzkou skupinu nejbohatších klientů. Peníze se nám pak samozřejmě nikdy nevrátily.

Pak jsme investovali do jaderné energetiky. Vyvíjeli jsme nové typy reaktorů s lepší provozní ekonomikou atd. Jenže přišel Černobyl a lidé se začali našich elektráren bát a tlačit na politiky, aby je zavřeli.

Postavili jsme úžasné elektronické hračky. Chvíli se prodávaly výborně, jenže pak přišli Číňani, začali je dělat třikrát levněji a převálcovali nás.

Zkusili jsme turistický ruch. Jenže přišlo 11. září 2001, útoky na Bali, v Madridu, v Londýně atd. A poptávka i zde výrazně klesla.

Pak jsem koupil oblíbenou restauraci na skvělém místě, jenže přišla mafie a chtěla výpalné. Na to už jsem neměl a tak mi ji zapálili.

A tak, můj pane, tady máš tu jedinou hřivnu, co zbyla.“

Co řekl pán tomuhle služebníkovi?


Příběh je záměrně konstruován jako exemplární příklad selhání, k němuž došlo podle nejlepšího vědomí a svědomí. Služebník dostává částku v řádu desítek miliard korun. (Srov. poznámku k Mt 25, 14-30 v tzv. Bognerově překladu Nového zákona.) Ví, že pán svůj majetek rozmnožuje, dokonce mu s tím před jeho odjezdem pomáhal. Nevyřčený předpoklad je, že jedná v duchu toho, jak to dělali s pánem. Zná tedy vůli pána dobře a snaží se podle ní pokračovat. Chová se jako odpovědný správce majetku. Seznam investic je záměrně zkonstruován tak, aby každá položka dávala smysl a byla dobrou investicí. Nesnaží se rozmnožit peníze nesmyslnými postupy jako sázení na dostizích; investuje do dobrých věcí; přesto přišel o vše. Co mu pán řekne?

Můj duchovní doprovázející odpověděl, že pán v evangelním podobenství vyčítá třetímu služebníkovi, že je špatný a líný (srov. Mt 25, 26). Nejde o to, že nevydělal, ale že se nesnažil. Podle názoru mého doprovázejícího by pán toho čtvrtého služebníka vlídně přijal, neboť se poctivě snažil, jenom to nevyšlo.

Rubriky: Rozjímání | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Pozvánka: Ekumenická bohoslužba za krajinu, 24. května 2014

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s městskou částí Praha Suchdol, s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice a s občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber zvou na již sedmou

EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU  v sobotu 24. května 2014 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách.

Možnosti poutě na bohoslužbu

– sraz v 10 hodin u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, dále pěšky krajinou se zastávkami, kostel bude otevřen již od 9 hodin

– pro zájemce o kratší trasu bude ve 14 hodin od Sedleckého přívozu v Roztocké ulici zajištěn doprovod na místo bohoslužby

Při bohoslužbě v 15 hodin

kázáním poslouží pater Matúš Kocian z římskokatolické farnosti v Českém Brodě, který je také pověřen duchovní správou ČZU. Účast dále přislíbili pater Krzysztof T. Łabędź z římskokatolické farnosti u sv. Matěje, kněží Milan M. Horák a Stanislava Veselková z Obce křesťanů, farář Petr Hudec a ordinovaný presbyter Jiří Nečas z Českobratrské církve evangelické.

Po bohoslužbě (cca 15:45)

RNDr. Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV ČR uvede besedu na téma Chráněná území v Praze. Zájemce pak provede po nejbližším okolí „Kaňonu Vltavy u Sedlce“, jedné z oblastí Natura 2000.

Bohoslužba se koná jako obvykle na zahradě nad Sedleckými skalami (GPS 50°08’22.1″N 14°23’32.4″E) nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdola do Roztok. Místo je dosažitelné ze zastávek MHD v Praze-Suchdole (147 Budovec, 107 a 147 Kamýcká), od žel. zast. Praha-Sedlec nebo od přívozu v Praze-Sedlci (odtud po poměrně prudkém výstupu).

Více na http://www.drahan.chabry.cz

Plakátek v PDF

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Pozvánka: Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 29. dubna 2014

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země v úterý 29. dubna 201419:00 hodin v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu). Kázáním poslouží ordinovaný presbyter RNDr. Jiří Nečas z Českobratrské církve evangelické, zpívat bude pěvecký sbor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 19:50 hodin následuje beseda s doc. MUDr. Zdeňkem Susou o jeho dojmech z putování českým pohraničím.

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Pozvánka: Estonsko – příroda, lidé a hledání Krista

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu zve na besedu s promítáním

Estonsko
příroda, lidé a hledání Krista

Na toto téma promluví Mgr. Milan M. Horák, kněz Obce křesťanů, předseda Česko-estonského klubu. Klášter Emauzy (přízemí) Praha 2, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel.  224 917 210. Začátek v 17.30 hodin. e-mail:jne@centrum.cz

http://www.krestanskaakademie.cz/

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Pozvánka: Práce jako Boží dar 24.3.2014

Přijměte pozvání na další Zastavení u Matky Terezy, tentokrát s Ing. Boleslavem Vraným PhD., který bude hovořit na téma: „Práce jako Boží dar“. Přednáška se uskuteční v 24.3.2014 od 19:00 do 20:30 v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje.

Práce je námětem mnoha biblických podobenství. Encyklika Jana Pavla II. Laborem Exercens volá po spiritualitě práce. Přinášíme proto zamyšlení, kde a jak se v práci setkáváme s Bohem. Práce přináší příležitosti k vděčnosti Bohu i lidem, setkáváme se v ní s druhými lidmi i další krásou Božího díla. Nestavět „proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a svou silou, a Boží moc, jako by rozumový tvor byl soupeřem Stvořitele.“

zastaveni_3_2014_prace_nahled

Rubriky: Pozvánky | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Pozvánka: KOMPAS – MISE UPROSTŘED PODNIKÁNÍ A OBCHODU 2.4.2014

Další setkání křesťanských obchodníků, manažerů, podnikatelů a živnostníků se uskuteční

2. dubna 2014 od 17:30 hod. v Praze (Ječná 2, Praha 2 – Nové Město)

  1. 17.30 – 18.15 hod. mše sv., celebruje o. Josef Čunek
  2. 18.15 – 19.15 hod. přednáška na téma: Jezuité a jejich podnikání (200 let od obnovy řádu 1814)
  3. 19.15 – 20.00 hod. volná diskuze

Leták v PDF

Bližší informace o projektu KOMPAS jsou uvedeny na zadní straně letáku.

Rubriky: Pozvánky | Štítky: , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Pozvánka: Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu

Česká křesťanská akademie Praha 6 vás srdečně zve na přednášku

Zápolení o naději a lidskou důstojnost.

Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu

Přednášku prosloví prof. ThDr. Ctirad V. Pospíšil, Th.D., OFM Pastorační středisko – Arcibiskupství pražské , Praha 6, Kolejní 4 v pondělí 10. března 2014 ve 20:00 hodin

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Pozvánka: Práce jako Boží dar

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na besedu

Práce jako Boží dar

Na toto téma promluví Ing. Boleslav Vraný, PhD. Úterý 11. března 2014, Klášter Emauzy (přízemí), Praha 2, Vyšehradská 49. Začátek v 17.30 hodin, Předpokládaný konec kolem 19. h. e-mail: jne@centrum.cz

http://www.krestanskaakademie.cz/

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář