Pozvánka: Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu, 13. ledna 2015

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje

PODVEČER MODLITEB ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍA NÁŠ VZTAH K NĚMU

Kázáním poslouží ThDr. Petr Jan Vinš z Biskupského ordinariátu Starokatolické církve v ČR
Klášter Emauzy (přízemí), Praha 2, Vyšehradská 49.
Úterý 13. ledna 2015 v 18:00, předpokládaný konec do 19:00

Plakátek zde.

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Čtvrtý služebník

Tento text byl přesunut na adresu https://bolekvrany.wordpress.com/2019/05/28/sluzebnik-prodelal-hrivny/ , kde najdete i vylepšenou verzi textu.

Rubriky: Rozjímání | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

Pozvánka: Ekumenická bohoslužba za krajinu, 24. května 2014

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s městskou částí Praha Suchdol, s OS Nad Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro Ďáblice a s občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber zvou na již sedmou

EKUMENICKOU BOHOSLUŽBU ZA KRAJINU  v sobotu 24. května 2014 v 15 hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách.

Možnosti poutě na bohoslužbu

– sraz v 10 hodin u kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech, dále pěšky krajinou se zastávkami, kostel bude otevřen již od 9 hodin

– pro zájemce o kratší trasu bude ve 14 hodin od Sedleckého přívozu v Roztocké ulici zajištěn doprovod na místo bohoslužby

Při bohoslužbě v 15 hodin

kázáním poslouží pater Matúš Kocian z římskokatolické farnosti v Českém Brodě, který je také pověřen duchovní správou ČZU. Účast dále přislíbili pater Krzysztof T. Łabędź z římskokatolické farnosti u sv. Matěje, kněží Milan M. Horák a Stanislava Veselková z Obce křesťanů, farář Petr Hudec a ordinovaný presbyter Jiří Nečas z Českobratrské církve evangelické.

Po bohoslužbě (cca 15:45)

RNDr. Jiří Sádlo z Botanického ústavu AV ČR uvede besedu na téma Chráněná území v Praze. Zájemce pak provede po nejbližším okolí „Kaňonu Vltavy u Sedlce“, jedné z oblastí Natura 2000.

Bohoslužba se koná jako obvykle na zahradě nad Sedleckými skalami (GPS 50°08’22.1″N 14°23’32.4″E) nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdola do Roztok. Místo je dosažitelné ze zastávek MHD v Praze-Suchdole (147 Budovec, 107 a 147 Kamýcká), od žel. zast. Praha-Sedlec nebo od přívozu v Praze-Sedlci (odtud po poměrně prudkém výstupu).

Více na http://www.drahan.chabry.cz

Plakátek v PDF

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Pozvánka: Ekumenická bohoslužba ke Dni Země 29. dubna 2014

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve k účasti na ekumenické bohoslužbě ke Dni Země v úterý 29. dubna 201419:00 hodin v pražském kostele Nejsvětějšího Salvátora (u Karlova mostu). Kázáním poslouží ordinovaný presbyter RNDr. Jiří Nečas z Českobratrské církve evangelické, zpívat bude pěvecký sbor Gabriel. Po bohoslužbě cca od 19:50 hodin následuje beseda s doc. MUDr. Zdeňkem Susou o jeho dojmech z putování českým pohraničím.

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Pozvánka: Práce jako Boží dar 24.3.2014

Přijměte pozvání na další Zastavení u Matky Terezy, tentokrát s Ing. Boleslavem Vraným PhD., který bude hovořit na téma: „Práce jako Boží dar“. Přednáška se uskuteční v 24.3.2014 od 19:00 do 20:30 v Komunitním centru Matky Terezy, U Modré školy 2337/1, 149 00 Praha 11 – Háje.

Práce je námětem mnoha biblických podobenství. Encyklika Jana Pavla II. Laborem Exercens volá po spiritualitě práce. Přinášíme proto zamyšlení, kde a jak se v práci setkáváme s Bohem. Práce přináší příležitosti k vděčnosti Bohu i lidem, setkáváme se v ní s druhými lidmi i další krásou Božího díla. Nestavět „proti sobě díla, která vytvořili lidé svým důvtipem a svou silou, a Boží moc, jako by rozumový tvor byl soupeřem Stvořitele.“

zastaveni_3_2014_prace_nahled

Rubriky: Pozvánky | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Pozvánka: KOMPAS – MISE UPROSTŘED PODNIKÁNÍ A OBCHODU 2.4.2014

Další setkání křesťanských obchodníků, manažerů, podnikatelů a živnostníků se uskuteční

2. dubna 2014 od 17:30 hod. v Praze (Ječná 2, Praha 2 – Nové Město)

 1. 17.30 – 18.15 hod. mše sv., celebruje o. Josef Čunek
 2. 18.15 – 19.15 hod. přednáška na téma: Jezuité a jejich podnikání (200 let od obnovy řádu 1814)
 3. 19.15 – 20.00 hod. volná diskuze

Leták v PDF

Bližší informace o projektu KOMPAS jsou uvedeny na zadní straně letáku.

Rubriky: Pozvánky | Štítky: , , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Pozvánka: Zápolení o naději a lidskou důstojnost. Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu

Česká křesťanská akademie Praha 6 vás srdečně zve na přednášku

Zápolení o naději a lidskou důstojnost.

Česká katolická teologie 1850–1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu

Přednášku prosloví prof. ThDr. Ctirad V. Pospíšil, Th.D., OFM Pastorační středisko – Arcibiskupství pražské , Praha 6, Kolejní 4 v pondělí 10. března 2014 ve 20:00 hodin

Rubriky: Pozvánky | Napsat komentář

Dušičky také sovětské

V Praze na Olšanech je veliký hřbitov. Máme tam pohřbenou babičku, ale také jsou tam hroby mnoha vojáků, jako např. hroby 429 sovětských vojáků padlých při osvobozování Prahy, válečné hroby vojáků, letců a námořníků Commonwealthu, kteří zahynuli na území České republiky, hroby českých pilotů, kteří létali v Anglii, a mnoho dalších.

Vloni jsem šel na hrob naší babičky již za tmy a bylo zajímavé sledovat, jak celý ten veliký hřbitov svítí tisíci malých světýlek různé barvy. Tedy skoro celý. Šel jsem také uličkou, na jejíž levé straně jsou hroby pražanů a na straně druhé hroby oněch sovětských vojáků. A zatímco levá strana svítila skoro celá, na pravé straně byla tma. Na 429 hrobech sovětských vojáků svítily dohromady asi tři svíčky.

Tou dobou jsem také sledoval blížící se prezidentské volby v USA a volební klipy Johna McCaina. Pro další text bude podstatný ten, který začíná létem lásky hippies a vzápětí hovoří o tom, že na druhém konci světa byla jiná láska – láska k vlasti. Také jsem navštívil přednášku, na níž se hovořilo o křesťanské lásce a povolání. Byla to další z řady přednášek, kde se člověk dozví o péči o nemocné, chudé, vyloučené a další potřebné. Ale moji otázku jen prohloubila. Kam zmizela láska k vlasti? Kam zmizela úcta k lidem, kteří za nás bojovali? Kam vděčnost těm, kteří se obětovali za naši svobodu? Jsem konvertita a chodím do kostela už skoro 15 let. Nepamatuji si, že bych za těch 15 let slyšel jediné slovo o bitvě o Británii, o Stalingradu, Leningradu, bitvě u Kurska, vylodění v Normandii, bitvě u Midway, Guadalcanalu, Betiu, Iwo Jimě a dalších. Jako by ty boje snad ani neexistovaly. Jako bychom žili v jakémsi světě, kde existuje jen sociální a církevní práce a kolem ní není nic. Také jsem slyšel mnoho slov o kardinálu Beranovi a jeho statečnosti v koncentračním táboře, ale ani slovo o těch, kdo ten koncentrák osvobodili.

Všechny tyto věci mě inspirovaly k napsání dnešního zamyšlení. Až letos půjdeme na hřbitov, zkusme si všímat i hrobů těch, kteří zemřeli tisíce kilometrů od domova a jejich blízcí za nimi nemohou přijet či snad ani neví, kde jejich hrob leží. Zkusme vzpomenout obětí těch, kteří dali svůj život, abychom my mohli žít. Zkusme si vzpomenout na hrůzy války i na hrdinství těch, kteří za nás bojovali. Zkusme si vzpomenout i na miliony těch, kteří sice nikde nebojovali, ale kteří k našemu blahu přispěli jinak – na vědce a vynálezce, učitele, dělníky, rolníky, rodiče dětí a mnoho dalších. Nestojíme tady osamoceni. Vzpomeňme tedy, kolik úsilí věnovaly předchozí generace tomu, abychom se měli lépe, a zkusme jim za to alespoň v duchu poděkovat. Jsem přesvědčený o tom, že poděkování těm, kteří za nás bojovali a pro nás pracovali, je i cestou k usmíření mezi národy a budování míru a prosperity. A nezapomeňme také na modlitbu za duše v očistci, ale i za spásu těch dosud žijících zde na zemi.

Myslím, že stojí za to zde uvést alespoň jeden z mnoha příkladů hrdinství a oběti. Zde tedy je jeden z knihy Harryho Holmese Poslední plavba (vydal Knižní klub a Baronet, Praha, 1998). 7. února 1943 americká ponorka Growler spatřila japonskou zásobovací loď Hayasaki, přiblížila se po hladině a chystala se ji potopit dělem, které měla na palubě. Japonská loď však provedla nečekaný manévr a pokusila se do ponorky narazit. Na úhybný manévr už bylo příliš pozdě a tak se lodi srazily rychlostí asi 17 uzlů (cca 30 km/h). Přitom Japonci začali střílet přímo na můstek ponorky, dva členy její posádky zabili a několik zranili. Mezi zraněnými byl také její velitel, korvetní kapitán Howard Gilmore. Ten vydal rozkaz k opuštění můstku, ale ještě než stačil následovat své podřízené dovnitř ponorky, byl znovu zasažen. Uvědomil si, že se do poklopu nedokáže dostat tak rychle, aby poškozená ponorka mohla přežít, a vydal poslední rozkaz svého života: „Ponořit!“ Po krátkém zaváhání posádka splnila jeho rozkaz; on sám přitom zůstal na hladině přímo před hlavněmi japonských kulometů, ale posádku ponorky zachránil.

Rubriky: Rozjímání | Napsat komentář

Pozvánka: Bohoslužba a den vděčnosti za stvoření

DEN VDĚČNOSTI ZA STVOŘENÍ 5. ŘÍJNA 2013

BOHOSLUŽBA VDĚČNOSTI ZA STVOŘENÍ 8. ŘÍJNA 2013

Den vděčnosti za Stvoření

Pořádají Ekocentrum KAVYL a Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická 5. října 2013 v ekocentru Kavyl a ve Svatojánské koleji ve Svatém Janu pod Skalou u Berouna. Téma:  Vše, co má dýchání… Plakát v PDF

9.30       Vzdáváme Ti chválu – Společné poděkování

10.30 – 12.00    (vyberte si)

1.    Dílna grafická     „Dýchání pod vodou i na suchu“  ak.mal. Kamila Šilhánová

2.    Dílna pracovní   „Dýchání na louce i v lese“           Ludmila Melková

12.00 –13.00 obědová přestávka

13.00 – 14.30    (vyberte si)

1.    Dílna keramická   „Život do hlíny vdechnutý      Mgr. Barbora Machovcová

2.    Dílna pracovní      „Budkotvoření“                      ing. Jaroslav Machovec

3.    Procházka po okolí s Dejchej                            Helena Koblihová

14.45     Stůl hojnosti – Díkůvzdání za stvoření a úrodu

Bohoslužba vděčnosti za Stvoření

Ekologická sekce České křesťanské akademie zve na bohoslužbu vděčnosti za Stvoření, která se bude konat 8. 10. 2013 (pozor, jiné datum než Den vděčnosti za Stvoření) v 18:00 hodin v rotundě Nalezení sv. Kříže na Starém Městě Pražském. Kázat bude biskup Starokatolické církve Dušan Hejbal. Před bohoslužbou od 17:30 proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma „Život se rodí za smrti“. Na toto téma bude po bohoslužbě (přibližně od 19 h) následovat beseda s Mgr. Kateřinou Jančaříkovou.

Rubriky: Pozvánky | Štítky: , , , , , , , , , , | Napsat komentář

Pozvánka: KOMPAS – MISE UPROSTŘED PODNIKÁNÍ A OBCHODU 26.6.2013

Další setkání křesťanských obchodníků, manažerů, podnikatelů a živnostníků se uskuteční

26. června 2013 od 17:30 hod. v Praze (Ječná 2, Praha 2 – Nové Město)

1. „Papež František a jeho křesťanství“ (P. Josef Čunek, SJ)
2. Prostor pro volnou diskuzi.

Program v Praze zajištěn od 17:30 hod. do 20:30 hod. Leták v PDF

Informace o projektu KOMPAS, jak jsou uvedeny na zadní straně letáku:

 1. znalostní formace v oboru podnikání, managementu a obchodu
  Efektivní sdílení know-how formou přednášek odborníků z praxe má zajistit, že díky novým vědomostem budou členové KOMPASu schopni efektivněji zvládat nároky své práce a získávat konkurenční výhodu pro svou každodenní činnost.
 2. duchovní formace a doprovázení
  Mnozí ekonomicky aktivní lidé (zejména „decision makeři“ – ti, kteří nesou plnou zodpovědnost za rozhodování) díky neustálému tlaku a stresu často hledají řešení svých problémů v „úniku“ (počínaje alkoholem a jinými závislostmi, přes nadměrné utrácení či nebezpečné adrenalinové aktivity až po východní duchovní nauky, kartářky apod.); všechny tyto „úniky“ však nevedou ke klidu a vyrovnanosti, spíše naopak, jako sestupná spirála dál ničí člověka, v KOMPASu nabízíme řešení, které funguje již 2.000 let.
 3. vzájemně se podporovat ve své činnosti
  Mnohým z nás často chybí energie a odhodlání zvládat aktuální problémy; často stačí otevřeně se pobavit o svých problémech s někým, kdo řešil či řeší podobné problémy a dokáže povzbudit radou či pouhým pochopení – a člověku se hned více chce znovu pustit se s novým elánem do úkolů, které má před sebou.
 4. sdružovat stejně smýšlející osoby / osobnosti, které chtějí nenásilně svědčit o křesťanských hodnotách ve společnosti
  Historie ukazuje mnoho velmi úspěšných podnikatelů, manažerů, obchodníků či živnostníků, kteří byli křesťany a právě díky svým křesťanským hodnotám zvládali životní výzvy jak v pracovním tak v osobním životě s větším nadhledem a s překvapivou účinností dokázali udržet v životě rovnováhu i řešit složité problémy.
 5. vést dialog o živnosti, podnikání, managementu, obchodu, podnikatelské etice, rodině, křesťanských hodnotách a o Bohu
  Díky diskuzím a názorovým výměnám si člověk rozšiřuje úhel pohledu na různé otázky, které v životě řeší – tím se člověku naskýtá širší pole možností, jak řešit každodenní výzvy, před kterými stojí.
Rubriky: Pozvánky | Štítky: , , , , , , , , , , , | Napsat komentář